Algemene voorwaarden

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie PPP (Promotional Products Professionals).
Op al onze aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PPP (versie juni 2019) van toepassing, zoals gedeponeerd onder nummer 34179289 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Een exemplaar van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bij ons opvraagbaar. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid van brancheorganisatie

PPP logo FC
Logo Code of Conduct.jpg
LInkedIn

© 2021 by 2BMade 

logo.jpg