ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie PPP (Platform Promotionele Producten).

Op al onze aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PPP (versie juni 2019) van toepassing, zoals gedeponeerd onder nummer 34179289 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Een exemplaar van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bij ons opvraagbaar. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

© 2019 2BMade  

Lid van de brancheorganisatie