Privacy Statement 2BMade

2BMade, gevestigd aan François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2BMade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of werkzaam bent binnen 2BMade.

1.  Contactgegevens

 •   Handelsnaam:                 2BMade

 •   Website:                         www.2bmade.nl

 •   Adres:                            François ,HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden

 •   Telefoon:                         058-201 00 35

 •   KvK-nummer:                    72749857

 Werkzaamheden:

 verkopen, ontwikkelen en produceren van promotionele producten, premiums en relatiegeschenken in alle soorten en maten.

 

2.  Doel verwerking van persoonsgegevens

2BMade  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 •   Het afhandelen van uw betaling

 •   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 •   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 •   Om goederen en diensten bij u af te leveren

 •   2BMADE  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze      belastingaangifte.

 •   Om een goede contractuele werkgever- werknemer relatie tot stand te brengen, waaronder door een deugdelijke salarisadministratie    te voeren.

 •   Om een deugdelijke overeenkomst tot stand te brengen met onze huidige en toekomstige klanten, leveranciers en                       samenwerkingspartners.

 

3.  Grondslag verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke grondslag op basis waarvan 2BMade persoonsgegevens verwerkt is ‘toestemming’, de ‘noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst’ en de ‘noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting’ conform artikel 6 van de AVG. 2BMade verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden welke hierboven vermeld zijn (onderdeel 2). 2BMade  verzamelt de persoonsgegevens van de betrokkene zelf en deelt deze gegevens niet met derden zonder dat daar een grondslag voor is. Gegevens die door de betrokkene zijn ingediend middels het contactformulier op de website worden tevens opgeslagen op de server van de hostingwebsite.

 

4.  Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2BMade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2bmade.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.

2BMade zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet verwijderd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop 2BMade uw persoonsgegevens verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5.  Derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten en medewerkers wel gedeeld met derden. Wanneer dit wel het geval is dient 2BMade ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. 2BMade heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar 2BMade gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient 2BMade zo’n overeenkomst mee te sluiten.

 

6.   Bewaartermijn

2BMade behoudt persoonsgegevens zolang deze actief gebruikt worden. Wanneer een werknemer uit dienst treed of wanneer een derde contact definitief contact verbreekt worden persoonsgegevens tot een maximum van 5 jaar behouden.

 

7.   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2BMade  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 2BMade heeft haar ICT diensten en services dan ook op passende wijze beveiligd om enige inbreuk op privacygegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via ons telefoonnummer 058 - 201 00 35 of via info@2bmade.nl.

Lid van brancheorganisatie

PPP logo FC
Logo Code of Conduct.jpg
LInkedIn

© 2021 by 2BMade 

logo.jpg